;

THANG MÁY ÂU VIỆT

  • Hotline

line
  • Địa chỉ

  • T3 VietBuilding, số 2 Doãn Kế Thiện - Cầu Giấy - HN

line

Chứng chỉ ISO 9001:2008

Trang chủ Chứng chỉ ISO 9001:2008

Chứng chỉ ISO 9001:2008

Tong giam Doc 02/10/2017 02:21 CH

CÔNG TY CPTM THIẾT BỊ ÂU VIỆT hướng tới chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn, nên năm 2015 Công ty đã lập đề án quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu và đã được cấp chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2008. 

  • Điện thoại

  • 024.3543.0865

  • Địa chỉ

  • T3 VietBuilding, số 2 Doãn Kế Thiện - Cầu Giấy - HN

; ; ;